Gebruikerservaring nog vaak onderschat bij ontwikkeling apps

Mobile first, het is een kreet waar eenieder patent op lijkt te hebben gevraagd. Vast staat evenwel dat in de wereld waar een smartphone gezien mag worden als de persoonlijke computer mobiliteit een belangrijke thema is. Mobiele applicaties kunnen de consument vrijwel op elk moment en elke plek bereiken. Maar vast staat ook dat veel apps sneuvelen in de massale wedloop naar die consument. De elite van de ontwikkelaars van apps in Nederland geven hun visie. ► Lees meer